محصولات  اتصالات پلی اتیلن  اتصالات آبیاری قطره ای
اتصالات آبیاری قطره ای
بست ابتدایی لوله پلی اتیلن 16
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
Reducing Clamp - Start Coupling
افزودن به سبد خرید
رابط لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
Straight Coupling
افزودن به سبد خرید
سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
Tee 90°
افزودن به سبد خرید
بست انتهایی لوله پلی اتیلن 16
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
End Clamp
افزودن به سبد خرید
دریپر روی خط قابل تنظیم لوله 16
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
Dripper
افزودن به سبد خرید
آچار پانچ لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر
آچار پانچ لوله 16 میلیمتر
جنس : ABS
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
Punch
افزودن به سبد خرید
سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر ABS
جنس : ABS
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
ABS Tee 90°
افزودن به سبد خرید
رابط لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر ABS
جنس : ABS
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
ABS Straight Coupling
افزودن به سبد خرید
بست اتصال به لوله پلی اتیلن 16
جنس : ABS
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
Clamp
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه